Knapplista

Winbas hjälp

Söklistor

  Knapplista för transaktioner

I söklistor som även innehåller transaktioner visas dessa genom att klicka på knappen till vänster om aktuell rad i söklistan.

Exempel på söklistor med knapplista för transaktioner är Offertregistrering, Order / faktura, Serviceorder och Beställning.

 


Uppgifterna som visas i transaktioner bestäms av användarens design av respektive skärmlista i det ordinarie transaktionsfönstret, såsom t.ex. Order / Faktura - Transaktioner.

Om knapplistan visas och musen sedan flyttas nedåt eller uppåt i knapplistan ändras innehållet i transaktioner automatiskt till exempelvis innehållet i nästa order.

Bläddra i knapplista med tangentbord

 

Vid bläddring i lista med tangentbord används Pil-höger för att visa transaktioner.

 

Transaktioner visas tills nytt klick i listan eller med tangenterna Pil-vänster, Escape eller F12.

 

Navigering i huvudlistan och transaktioner samt mellan dessa kan alltså ske enbart med de fyra piltangenterna.

Utskrift av knapplista

Listan kan skrivas ut till skrivare, placeras på bildskärm eller skickas till Excel för eventuell vidare bearbetning eller avstämning.

När knappen har valts och listan har öppnats, högerklicka på skärmlistan och välj det aktuella alternativet för utskrift.

 


För knapplistor i bokföringen se även: