Säljstöd Mallar

Winbas hjälp

När ett nytt dokument ska skapas måste man utgå från en mall. I en mall infogas kopplingsinstruktioner, t.ex. namn, telefon och användare. Organisationens eller Kontaktens uppgifter kopplas därmed automatiskt till dokumentet.

Ny mall och redigera mall

I dialogen markeras den mall som den nya mallen ska baseras på, eller som ska redigeras. I Word görs sedan de förändringar som önskas, ny text, andra kopplingsinstruktioner m.m. Genom att sedan spara dokumentet med ett annat namn, skapas en my mall.

Koppla dokument i Word

För att skapa mall av vanligt Word-dokument finns funktionen Koppla dokument under Verktyg på menyraden i Word. Källdokumentet som ska används är filen Datafil.txt som finns i Winbas serverkatalog. För att komma åt en mall i säljstödsystemet ska filen finnas i Winbas serverkatalog. De färdiga dokumenten lagras sedan under katalogen \Dokument.

Observera att de automatiska kopplingsinstruktionerna i Word inte stöder mallar av typen dot, varför mallar som används av Säljstöd alltid är av typen doc, d.v.s. vanliga dokument med kopplingsinstruktioner.

Mallar efter uppgradering till Microsoft Office 2003

Om man har uppgraderat till Office 2003 och använder kopplad utskrift från Winbas Säljstöd behöver dokumentmallarna sparas om för att fungera korrekt.

Öppna de mallar som ska användas och välj Arkiv, Spara som i Word. Spara filen som Word 97-2003 & 6.0/95 - RTF (*.doc).

Office 2003 SP1

Om Office 2003 används och Servicepack 1 installeras måste även Winbas fr.o.m. version 2005-01-28 installeras för att kopplingsinstruktionerna från Säljstöd till Word ska fungera tillfredställande.