Byte av kontoplan

Winbas hjälp

Kontoplan

Viktigt. Byte av kontoplan utförs i samband med byte av räkenskapsår. Innan rutinerna utförs skapas ett nytt företag, se nedan, som används för det slutliga bokslutsarbetet. Det är viktigt att backup görs innan arbetet påbörjas med de tillhörande programmen för detta ändamål.

Programmen för ändmålet återfinns i programgruppen Winbas som skapas vid klientinstallation.

Kopiera företaget

Inloggad ensam som supervisor eller med WB-rättigheter i Winbas, skapas via Nytt företag ett nytt företag. Detta skapas med "Indata från" det befintliga företag i vilket arbete sker löpande i idag.

Det nyskapade företaget sparas sedan med samma namn plus ett tillägg som indikerar innehållet t.ex. Winbas innan EU-Bas 97.
Fortsätt med F7 Nästa >>.

Det nya företaget skall ha "Komplett bokföring" samt "Komplett administration" angivet för data som ska ingå i det nya företaget.

Det nyskapade företaget blir alltså det "Inaktiva företaget" i framtiden. Detta behöver sparas för att göra klart bokslutet samt för att kunna köra ut tidigare rapporter som balansrapport och resultatrapport. I bokslutsarbetet i detta företaget ska man inte köra "Definitiv överföring" i rutinen Nytt räkenskapsår. Det enda man använder det här företaget till är som tidigare nämnts, att göra klart bokslutet så att balansrapporter och resultatrapporter kan tas ut enligt den "gamla modellen".

Det aktiva företaget

I det aktiva företaget, alltså det "gamla" som kommer få ny kontoplan, fortsätter det vidare arbetet med Winbas. När bokslutet är färdigställt i det "Inaktiva företaget" förs de utgående balanserna över som "Ingående balanser" i det aktiva företaget.

Processen byte av kontoplan

Själva bytesprocessen beskrivs i följande avsnitt:

  1. Registrering av EU-konton

  2. Överföring av EU-konton