Fakturera fasta order - Datum

Winbas hjälp

Fakturera fasta order

Om alternativet Använd datum för fakturering är att till Ja, endast med gällande datum i Fakturera fasta order, registreras datum i intervaller för att avgöra när respektive order ska faktureras.

Välj först vilken order som datum ska registreras på. Skärmlistan visar order med avseende på tidigare angiven ordertyp i Fakturering av fasta order. Utseendet i skärmlistan bestäms av de individuella inställningarna gjorda i söklista för Order.

Registrera manuellt

När en order har valts visas eventuellt tidigare registrerade datum i listan över datum. Nytt datum kan anges i fältet för datum och sedan sparas med F7 - Spara.

Registrera automatiskt

För att skapa datumtransaktioner automatiskt i ett intervall användes funktionen F6 - Skapa efter att fr.o.m. datum - t.o.m. datum angivits i samband med ett av de befintliga intervallen.

 

Ett intervall kan anges som Vecka, Månad, Kvartal, Halvår eller År. I exemplet ovan har intervallet Månad skapat transaktioner med datum i ett intervall av en månad med start den första januari år 2009.

 

F6 - Skapa sparar automatiskt nya datum som skapas när man använder funktionen.

F7 - Spara behöver således enbart användas när enstaka datum ska registreras, eller när man har tagit bort ett tidigare automatiskt registrerat datum och vill ersätta det med ett annat.

F9 - Ta bort kan användas för att ta bort det datum som är markerat i listan. Även alla datum på den aktuella ordern kan tas bort, om man t.ex. önskar att ändra hela det befintliga intervallet.