Kundinbetalningar - Skärmlistan

Winbas hjälp

Kundinbetalningar

Beskrivning av kolumner i skärmlistan för Kundinbetalningar. Kolumner som är förbockade i figuren avser standardinställningen.

Första kolumnen (L) Ligger för betalning är invald som standard och visar vilka fakturor som ligger för betalning. Fakturor som ligger för betalning markeras då med tecknet ¶ och innebär att fakturan har registrerats som betald eller delbetald men ännu ej uppdaterats.

Alla kolumner vars namn avslutas med SEK avser det omräknade beloppet i fakturans valuta. Beloppet i valutan visas alltid i efterföljande kolumn.

Betal.datum är från början invalt i listan och visar antingen datum från tidigare delbetalning, eller datum angivet för faktura som ligger för betalning. Detta beror alltså om fakturan är registrerad som ligger för betalning eller inte. Kolumnen Del.bet.datum innehåller alltid datum för senaste delbetalning av fakturan och Lig.bet.datum visar datumet för den aktuella betalningen.

Lig.bet.bel och Lig.avdrag och motsvarande belopp i SEK visar betalt belopp och avdrag för faktura som ligger för betalning och avser då enbart betalningstillfället. Detta kan jämföras med standardkolumnen Betalt belopp eller Avdrag som innehåller summan av gjorda betalningar på fakturan.