Inställningar Kunder - Integration

Winbas hjälp

Översikt Inställningar Kunder

Bokföring via integration

Vid utskrift av Fakturajournal och bokföringsunderlag finns möjlighet att välja alternativet Bokföring via integration. Bokföring via integration besparar mycket arbete då man slipper registrera verifikationer manuellt. Vid bokföring via integration föreslås alltid den serie som är angiven för fakturor eller betalningar i kundreskontra.

Skapa verifikation av typen

Man väljer här vilken typ av verifikation som ska skapas vid integration av fakturor och betalningar.

Följande alternativ återfinns för integration av fakturor respektive betalningar.

Alternativ 1

Faktura / verifikation

En verifikation per faktura

Alternativ 2

Detaljerad verifikation

En mycket detaljerad verifikation per bokföringsunderlag.

Alternativ 3

Summerad verifikation

Verifikationen ser ut som konteringen på bokföringsunderlagets sammandrag, summerad med uppdelning på Konto, Resultatenhet, Projekt och Specifikation.

Alternativ 4

Summerad per dag

Som summerad verifikation men även uppdelad på datum.

Summerad per dag rekommenderas för betalningar då detta underlättar avstämningar mot bankkontot.

Föreslå verifikationsnummerserie

Ange vilken verifikationsnummerserie som ska föreslås vid integration av de olika transaktionerna. Serien är ett förslag och kan ändras vid tillfället för integration.

Fakturor Serien används vid integration av fakturajournal över registrerade kundfakturor.

Betalningar När inbetalningar av kundfakturor registrerats i Inbetalningar föreslås denna serie i samband med integration.


Serier Tillgängliga verifikationsnummerserier bestäms av vilka serier i intervallet A till Z som är angivet i Inställningar Bokföring.