Inställningar Leverantörer - Integration

Winbas hjälp

Översikt - Inställningar Leverantörer

Bokföring via integration

Vid utskrift av Fakturajournal och bokföringsunderlag finns möjlighet att välja alternativet Bokföring via integration. Bokföring via integration besparar mycket arbete då man slipper registrera verifikationer manuellt. Vid bokföring via integration föreslås alltid den serie som är angiven för fakturor eller betalningar i leverantörsreskontra.

Skapa verifikation av typen

Man väljer här vilken typ av verifikation som ska skapas vid integration av fakturor, betalningar och eventuellt inleveranser, om inleveransbokföring användes. Inleveransbokföring och leverantörsfakturor använder samma typ av integration.

Följande alternativ återfinns för integration av fakturor / inleveranser respektive betalningar.

Alternativ 1

Faktura / verifikation

En verifikation per faktura

Alternativ 2

Detaljerad verifikation

En mycket detaljerad verifikation per bokföringsunderlag.

Alternativ 3

Summerad verifikation

Verifikationen ser ut som konteringen på bokföringsunderlagets sammandrag, summerad med uppdelning på Konto, Resultatenhet, Projekt och Specifikation.

Alternativ 4

Summerad per dag

Som summerad verifikation men även uppdelad på datum.

Om periodiseringar används för kostnader i leverantörsreskontran ska inte Summerad verifikation användas för fakturor. Använd istället Detaljerad verifikation enligt grundinställningarna för att inte förlora eventuella registrerade periodiseringar vid en summering.

Föreslå verifikationsnummerserie

Ange vilken verifikationsnummerserie som ska föreslås vid integration av de olika transaktionerna. Serien är ett förslag och kan ändras vid tillfället för integration.

Fakturor Serien används vid integration av fakturajournal över registrerade leverantörsfakturor.

Betalningar När inbetalningar av leverantörsfakturor registrerats i leverantörsreskontra ska en fakturajournal skrivas ut. Ange vilken serie som ska föreslås om Betalningar integreras.

Inleveranser I de fall man använder inleveransbokföring, används alternativet Inleveranser för att erhålla bokföringsjournal över konteringar skapade i vid uppdatering av Inleveranser och Registrering av leverantörsfakturor. Om dessa transaktioner integreras med bokföringen föreslås den angivna serien.


Serier Tillgängliga verifikationsnummerserier bestäms av vilka serier i intervallet A till Z som är angivet i Inställningar Bokföring.