Kontering av bankavgift - Exempel

Winbas hjälp

Avbokning av leverantörsfakturor
Kundinbetalningar

För att underlätta kontering vid avbokning av leverantörsfaktura eller inbetalning av kundfaktura finns möjlighet att ange ett belopp för bankavgift, vilket då automatiskt generar kontering för avgiften på konto angivet i inställningar.

Kundinbetalning - Bankavgift ingår med

Nedan följer ett exempel hämtat från Kundinbetalning.

 

För att aktivera funktionen vid kundinbetalning anges först konto för Bankavgift betalning i inställningar för kunder.

 

Fakturasumman och betalt belopp innehåller bankavgiften. Ange beloppet som avgiften ingår med i det betalda beloppet som Bankavgift ingår med. Avgiften ligger i beloppsraden för SEK och anges alltid i SEK.

 

När betalningen har sparats och konteringen öppnas har konteringen för betalningen delats upp med avgiften på det angivna kontot.

Avbokning av leverantörsfaktura - Bankavgift tillkommer

Skillnaden vid avbokning av leverantörsfaktura är att avgiften i det fallet istället läggs till fakturabeloppet i kredit och debiteras konto för Bankavgift betalning.

Följande gäller vid avbokning av leverantörsfaktura:

Betalt belopp

514

Bankavgift tillkommer

14

Typ

Debet

Kredit

Beskrivning

L/F

514

 

Ligger för betalning eller skuldkonto beroende på om Ligger för betalning används.

B

 

528

Avgiften läggs till fakturabeloppet i kredit.

B

14

 

Bankavgiften konteras i kredit på det aktuella kontot.