Kontoplan - Dialogen Felaktigt konto angivet

Winbas hjälp

Kontoplan

Dialogen visas när ett felaktigt konto har angivits vid registrering i ett sammanhang där konto kan anges, eller måste anges.

Kontot kan vara felaktigt av två anledningar

Kontot finns inte i kontoplanen. Det angivna kontot finns inte registrerat i kontoplanen. Om kontonummer är felaktigt skrivet, ange istället det korrekta numret. Annars måste först kontot registreras i kontoplanen innan det kan användas. Använd eventuellt sökregister i det aktuella fallet för att ta reda på vilka konton som finns registrerade.

Kontot är avslutat. Kontot finns i kontoplanen men är av någon anledning markerat som Avslutat. Registrering kan inte ske på ett avslutat konto, varför ett annat konto måste väljas. Alternativet är att ansvarig åter öppnar konto för registrering.

Tips. För att kontrollera vilka konton som är avslutade, öppna kontoplanen och kryssa i alternativet Avslutat. tryck sedan på F10 - Selektera. Kontoplanens skärmlista kommer då enbart att innehålla alla avslutade konton tills F11 - Återställ väljs.