Kundfaktura - Dialogen felaktigt datum

Winbas hjälp

Fakturaregistrering
Inbetalningar

Vid registrering av kundfaktura eller inbetalning ska fakturadatum respektive betaldatum anges. Genom att sätta ett intervall för respektive datum i Inställningar för kunder kan felaktiga registreringar begränsas.

 

Inställningar Kunder - Övrigt

Intervallet för fakturadatum gäller även i Order / Faktura i de fall bokföringsdatum anges manuellt.

Om ett intervall är inställt det angivna datumet är utanför det inställda intervallet, kan inte registreringen fortsätta utan att datumet först förändras till ett datum inom intervallet.

Dialogen

För tidigt fakturadatum / betaldatum angivet innebär att ett datum före Fr.o.m. datum i det inställda intervallet är angivet i datumfältet och kan då inte registreras.

För sent fakturadatum / betaldatum angivet innebär att ett datum efter T.o.m. datum i det inställda intervallet är angivet.


Åtgärd

  1. Kontrollera att datumet är korrekt angivet.

  2. Om datumet är korrekt angivet och dialogen ändå visas, måste intervallet för fakturadatum eller betaldatum förändras i Inställningar kunder av användare med WB-rättigheter.


Se även: