Kundgrupper

Winbas hjälp

Registrering av de olika kundgrupper man avser att använda för att gruppera kunder. Ange sedan vid registrering av kunder den grupp som kunden tillhör. När en kundgrupp har registrerats i Kundgrupper kan den väljas från ett sökregister i olika situationer där kundgrupp ska anges.

Utskrifter och rapporter per grupp

Vid ett antal utskrifter och rapporter, t.ex. Försäljningsstatistik är det möjligt att göra ett urval på kunder enligt begreppet grupp, eller att få en utskrift uppdelad gruppvis. Utskrifter som rör kunder och reskontra återfinns i avsnittet Utskrifter Administration.

Tips. För att skriva ut själva grundregistret Kundgrupper, högerklicka på listan med kundgrupperna och välj ett utskriftsalternativ.