Leverantörer - Ta bort leverantör

Winbas hjälp

Översikt Leverantörer

När kan en leverantör tas bort

I vissa lägen medges inte borttagning av en leverantör. En leverantör kan tas bort från leverantörsregistret enbart om:

Vad tas bort med leverantören

När ovanstående villkor uppfylls och en produkt tas bort, tas även andra underliggande data som tillhör kunden bort.

Statistik tillhörande leverantören tas inte bort i samband med att leverantören tas bort, utan finns tillgänglig för att t.ex. kunna följa berörda produkters statistik. Statistik tas istället bort via Ta bort Statistik.