Leverantörsgrupper

Winbas hjälp

Under Leverantörsgrupper lägger man upp de olika leverantörsgrupper man avser att arbeta med. Ange sedan vid registrering av Leverantörer den grupp leverantören tillhör.

När en grupp har registrerats i Leverantörsgrupper kan den väljas från ett sökregister i olika situationer där leverantörsgrupp ska anges.

Utskrifter och rapporter per grupp

Vid diverse utskrifter och rapporter, t.ex. Inköpsstatistik är det möjligt att göra ett urval på leverantörer enligt grupp eller att få en utskrift uppdelad gruppvis. Utskrifter som rör leverantörer och reskontra återfinns i avsnittet Utskrifter Administration.

Tips. För att skriva ut själva grundregistret Leverantörsgrupper, högerklicka på listan med leverantörsgrupperna och välj ett utskriftsalternativ.