Order - Dialogen Automatregistrering av projekt

Winbas hjälp

Dialoger och Inställningar i Order / faktura

Projekt kan registreras automatiskt från

Offertregistrering
Order / faktura

Serviceorder
Kassa

Om ett projekt vars nummer inte finns registrerat anges, ges en fråga om projektet ska registreras automatiskt som ett nytt projekt i Projekt.

Ange projektets namn i dialogen och resterande uppgifter hämtas från befintliga uppgifter i den aktuella offerten eller ordern.

Följande uppgifter registreras automatiskt på det nya projektet

Projektets Nummer angivet i fältet för projekt i t.ex. order / faktura.

Projektets Namn som anges i dialogen.

Startdatum sätts till Systemdatum.

Kundnummer och uppgifter avseende leveransadress angivet t.ex. i Order / faktura.

Vår referens och Er referens angivet i offerten eller ordern.

Er order och Godsmärke angivet i offerten eller ordern.

Betalningssätt inställt i Inställningar Projekt.

Se även: