Ta bort företag

Winbas hjälp

Översikt Företag

Hittas under

Arkiv - Ta bort företag

Rättigheter

Supervisor eller WB-rättigheter

Funktionen tar bort ett befintligt företag ur Winbas.

Vid borttagning av företag raderas alla data som har med företaget att göra genom att databasfilen tas bort från disk.

Varning - all data i företaget raderas och operationen går inte att ångra.

 

Det går inte att ta bort det aktiva företaget - det företag man för tillfället befinner sig i, utan enbart annat företag som inte för tillfället används. Därför visas inte heller detta företag i listan över företag.

 

 

Dra i kanten på fönstret vid behov av att se mer information om företagen i listan som visas i dialogen.

WinBas00000043.gif