Utskrifter Administration - Betalningsförslag

Winbas hjälp

Utskrifter Administration

Betalningsförslag skriver ut leverantörsfakturor registrerade i Betalningsförslag. Betalningsförslaget kan även skrivas ut direkt i från själva rutinen Betalningsförslag. I båda fallen sker utskriften med de kolumner som har angivits i designen avseende Betalningsförslag.

Utseende

Utskriften sker sorterad på och med sidbrytning vid varje nytt betalningssätt. Inom varje betalningssätt skrivs varje leverantör som rubrik, med de underliggande fakturorna sorterade på internnummer.

Bankgiro / Plusgiro

Utöver leverantörens nummer och namn i rubriken, visas även information om BG eller PG beroende på vilka av dessa uppgifter som finns registrerade på leverantören. Detta ger en möjlighet att kontrollera leverantörens registrerade bankgiro eller plusgiro mot fakturan innan betalning. Om leverantören har ett förändrat bankgironummer, kan ändringen göras på leverantören innan betalningen utförs.

BIC och IBAN eller BBAN

På samma sätt visas också registrerade bankuppgifter vid utlandsbetalning som t.ex. består av BIC och IBAN-nummer för SEPA betalning, eller BBAN (vanligt kontonummer) tillsammans med eventuella clearinguppgifter.

Betalningssätt

Följande betalningssätt kan skrivas ut i samband med betalningsförslag:

Förskott

Kontant

Bankgiro

Postgiro

Telebankgiro inrikes

Telebankgiro utrikes

Telepostgiro inrikes

Telepostgiro utrikes

Utrikes

 

Summeringar

Summeringar sker på beloppet Att betala SEK samt Att betala i valuta och presenteras på utskriften förutsatt att detta fält är invalt i designen av utskriften. Summering sker i följande nivåer:

Notera vid utländsk valuta

Vid utskriften summeras beloppen i kolumnen Att betala (i valuta) som avser eventuell utländsk valuta vid utrikes betalning, Summeringen sker både per leverantör, per betalningssätt och för hela betalningsförslaget om kolumnen är invald i listan.

Om olika valutor används i betalningsförslaget, betraktas summan eller delsumman som en s.k. hash total, som är en summering av alla olika valutor och som utgör en kontrollsiffra vid eventuell överföring och utskrift av listan.