Utskrifter Administration - Offerter

Winbas hjälp

Utskrifter Administration

Utskrift av offerter till kund registrerade i Offertregistrering. Utskrift av enskilda offerter kan även ske direkt vid registrering i Order / faktura.

Utseende och skrivare

Utseendet för blanketten för offerten bestäms av vilka fält, fritexter, bilder och teckensnitt m.m. som har valts för blanketten i Design av blanketter, med avseende språkkod vid val av blankett.

Vid utskrift visas dialogen skrivare för val av vilken skrivare som ska användas. Den skrivare som är inställd i blankettens disposition föreslås för utskrift i dialogen skrivare.

Inställningar och sortering

Sortering av raderna i offerten bestäms av inställningar gjorda vid design av offert.

Utseende vid t.ex. kommentarer och textprodukter styrs av de inställningar som är gjorda för blanketter generellt i avsnittet Inställningar för blanketter.

Urval

Begränsa urvalet för utskriften genom att ange intervall för kundnummer eller offertnummer. Med hjälp av att använda söklistorna kan en specifik kund eller befintlig offert väljas.

Alternativ

  1. Tidigare utskrivna väljs om man avser att skriva ut offerter som redan har skrivits ut vid ett tidigare tillfälle.

  2. Ej tidigare utskrivna begränsar utskriften till offerter som inte tidigare har skrivits ut. Detta alternativ föreslås som standard.

  3. Alla innebär att alla offerter inom intervallen angivna som urval kommer att skrivas ut.

Välj offerter för utskrift

Efter att ett urval har gjorts kan alternativet Välj offerter för utskrift användas för möjlighet att välja bort enskilda offerter från urvalet. Genom att avmarkera eller markera en eller flera offerter i urvalet kan utskriften på detta sätt begränsas ytterligare. Alternativet ger dessutom möjlighet att skicka offerter via e-mail till kunden.


Offertorder

En offert kan senare ligga till grund för en order. En s.k. offertorder kan skapas via kopiering av en befintlig offert.