Utskrifter Administration - Produktutskrift

Winbas hjälp

Utskrifter Administration

Skriver ut en komplett lista över de produkter som finns registrerade i Produkter, enligt angiven sortering.

Urval och utseende

Begränsa urvalet genom att ange intervall för produktgrupp samt produktnummer. För att välja en specifik produktgrupp eller ett produktnummer, använd sökregistret med hjälp av tangenterna Alt+Pil-ner i det aktuella fältet.

Utöver standardintervallen i dialogen kan eget urval göras på valfritt begrepp såsom produktens leverantör eller alternativ produktgrupp angiven i produktregistret. Använd det egna urvalet för att ange ett intervall för ett begrepp som inte är ett standardalternativ.

 

Sortering

Produktutskriften sorteras på kombinationen Grupp och Nummer om inte antingen Nummer eller Benämning väljs som annan sortering.

Kolumner i rapporten

Uppgifter som skrivs ut från produktregistret baseras på utseendet som tidigare har bestämts i Design av listor och rapporter avseende produktutskrift.

Produktbild

Produktbild är ett exempel på kolumn som kan väljas in i rapporten. Produktbild skriver ut en bild istället för text och siffor som de övriga kolumnerna. Bilden har då tidigare angivits på produktkortet, och designen av rapporten anges också vilken av bilderna på produkten som ska användas vid utskriften.

Rapporten med kolumnen Produktbild, designad med varje rad separerad med punkter.

 

Storleken på bilden bestäms då av kolumnens bredd. Om kolumnen designas smalt blir bilden skalad ner till en mindre storlek. Förhållande mellan höjd och bredd kommer dock alltid att vara detsamma på miniatyren. Vid bredare kolumn blir bilden större, vilket då också påverkar höjden i förhållande till bildens originalstorlek och därmed avståndet till nästa rad.

När kolumnen har valts in i designen och markerats genom att klicka på den används knappen Bild. I den efterföljande dialogen är det då möjligt att välja en annan bildreferens för bilden, beroende på vilken typ av bild som ska visas. Normalt visas position 1, den första bilden - välj annars en annan typ av bild 1 - 20.

Tips

Om man har andra önskemål gällande sortering eller tillfälligt önskar använda fält i utskriften utan att ändra dess design, kan listan skrivas till fil och öppnas med Excel.

Önskas andra urvalsbegrepp än grupp och nummer, kan selektering på valfria kombinerade begrepp utföras från Produkter, för att sedan med den gällande designen skrivas ut via direktutskrift.

Om alternativa produktnummer används, kan rapporten skickas till Excel. Rapporten kommer då innehålla alla kolumner med alternativa produktnummer på slutet. Rapporten kan därefter redigeras till önskat utseende i Excel.

Rättigheter

För att kunna göra produktutskrift krävs rättigheten Statistik i avsnittet Utskrifter Administration - Produkter / lager i Användare och rättigheter.