Utskrifter Administration - Projektlista

Winbas hjälp

Utskrifter Administration

Skriver ut en lista över pågående eller avslutade projekt, registrerade i projekt.

Urval och utseende

Nummer. Begränsa urvalet genom att ange intervall för projektnummer. För att välja ett specifikt projektnummer, använd sökregistret med hjälp av tangenterna Alt+Pil-ner i det aktuella fältet.

Datum. Genom att välja in fälten Kostnad, Intäkt eller Resultat i design av projektlista, visas summan av händelser av transaktioner på varje projekt motsvarande de summeringar som beskrivs i Projektrapport. Skillnaden är att projektlista enbart visar den faktiska kostnaden och inte den kalkylerade. Transaktioner avseende projektkalkyl är således exkluderade vid beräkning av Kostnad och Resultat i projektlista.

Summeringar visas i slutet av listan för Kostnad, Intäkt och Resultat när dessa kolumner är invalda i rapporten och avser summan av det valda intervallet med hänsyn till valda projekt och tidsperioden.

Kunduppgifter. Vid utskrift av projektlista är det möjligt att skriva ut kunden på det registrerade projektet genom att välja in fälten Kundnr och Kund söknamn i design av projektlista.

Alternativ

  1. Pågående projekt inkluderar enbart pågående projekt i utskriften.

  2. Avslutade projekt tar med enbart avslutade projekt i utskriften.