Dialogen För många fönster

Winbas hjälp

Dialogen visas när datorns systemresurser är slut p.g.a. att för många fönster är öppna samtidigt och innebär att fler fönster inte kan öppnas innan ett eller flera andra fönster har stängts. Med fönster avses rutiner i Winbas, men kan även innebära att andra program är öppna samtidigt och därmed kräver systemresurser från Windows.

Åtgärder


För att kontrollera vilka fönster som är igång vid ett givet tillfälle, använd menyalternativet Fönster.