Projekt - Dialogen Felaktigt projekt angivet

Winbas hjälp

Registrering av Projekt

Dialogen visas när ett felaktigt projekt har angivits vid registrering. Projektet finns då ej registrerat eller är satt till avslutat.

Projektet kan vara felaktigt av två anledningar

Projektet finns inte registrerat. Det angivna projektet finns inte registrerat i Projekt. Om projektets nummer är felaktigt skrivet, ange istället det korrekta numret på projektet. Annars måste först projektet registreras innan det kan användas. Använd eventuellt sökregister i det aktuella fallet för att ta reda på vilka projekt som finns registrerade och tillgängliga.

I vissa fall kan projekt automatregistreras, vilket innebär att ett antal uppgifter på projektet hämtas från sammanhanget och projektet registreras automatiskt av programmet.

Projektet är avslutat. Beroende på inställningen Tillåt registrering på avslutade projekt i Inställningar projekt kan inte registrering ske på projekt som har satts till avslutade. Finns ett datum angivet som slutdatum betraktas projektet som avslutat och är därmed spärrat för registrering.

Tillåt och varna vid avslutade projekt

Genom inställningen Tillåt och varna vid avslutade projekt kan man tillåta registrering med föregående en varning som informerar användaren om att projektet är avslutat, men att registrering ändå tillåts av i efterhand inkommande transaktioner på projektet. Detta möjliggör då för en tidigare stängning av projektet då man ges möjlighet för eventuell fortsatt registrering.

Dialogen Ange projekt

Om inställningen Projekt registreras alltid är aktiverad visas Dialogen Ange projekt om uppgiften saknas och projektet måste då anges innan transaktionen kan sparas. Vid inställningen måste då t.ex. kundorder ha ett registrerat projekt, samt konteringar där kontot är märkt för Projektregistrering.