Kassa - Viktvarukoder

Winbas hjälp

Kassa
Kassa - Utrustning

Viktvarukod används för de typer av artiklar som säljs efter kilopris och där vikten på konsumentförpackningarna varierar. Exempel på sådana varor är kött, fisk, ost frukt och grönt. EAN Företagsprefix för viktvaror används för att EAN märka med pris eller vikt i koden. Numret består av 13 siffror och streckkoden är densamma som EAN 13.

Winbas följer GS1 standarden vad gäller inledande tecken samt avslutande uppgift om vikt eller pris samt kontrollsiffra. Position 1 i produktnumret (alternativnumret) ska alltid vara 2 som därefter följs av den beskrivande position 2 som kan vara värdet 0 till 5 beroende på om vikt eller pris avses, samt antal decimaler för uppgiften.

Viktvaruprefix börjar alltid med 2X, där X är:

0 = Pris i kronor med två decimaler (t.ex. 12,34 kr)

1 = Pris i kronor med en decimal (t.ex. 123,4 kr)

2 = Pris i kronor, heltal (t.ex. 1234 kr)

3 = Vikt i kilo med tre decimaler (t.ex. 1,234 kg)

4 = Vikt i kilo med två decimaler (t.ex. 12,34 kg)

5 = Vikt i kilo med en decimal (t.ex. 123,4 kg)

Exempel vikt i kg angivet med 3 decimaler:

23NNNNNN1234K

Där 23NNNNNN utgör produktnumret som kommer att sökas av Winbas vid skanningen, och 1234 är information om vikten som registreras som antal vid prissättning i kg. K är kontrollsiffran.