Order - Dialogen Ange Expedierad av vid följesedel

Winbas hjälp

Översikt Order / faktura
Dialoger och Inställningar i Order / faktura

Dialogen Ange Expedierad av vid utskrift av följesedel visas om alternativet Expedierad av anges vid utskrift av följesedel är aktiverat i inställningar för order.

Expedierad av

Expedierad av är ett begrepp som kan anges vid utleverans av en order, t.ex. i samband med att följesedel skrivs ut. Begreppet anger då normalt signaturen för den som har plockat eller packat ordern och ger då spårbarhet, samtidigt som det finns en referens för uppföljning vid felplock. Signaturen kan då anges i Order / faktura eller Serviceorder, samt även i Kassa - och kan därefter skrivas ut på följesedel och faktura eller annan försäljningsblankett efter att den designats in på blanketten.

Inställningen

Inställningen Expedierad av anges vid utskrift av följesedel innebär att om ordern inte redan är signerad inne i Order / faktura, måste den istället signeras i samband med själva utskriften av följesedel. Detta sker då normalt vid direktutskrift av följesedeln från Order / faktura.

Dialogen

Knappen OK innebär att den användare som angivits i dialogen kommer att registreras på ordern som Expedierad av, och även då skrivas på följesedeln beroende på om fältet har designats in på blanketten.

Knappen Avbryt betyder istället att utskriften av följesedeln avbryts, och att den heller inte kommer att kunna skrivas ut innan den har signerats med Expedierad av.

Utskrift av flera följesedlar

Om inställningen används tillsammans med t.ex. Leveransplanering där utskrift av många följesedlar kan ske samtidigt, kommer angiven signatur i dialogen att gälla för alla följesedlar utan tidigare angiven signatur som är valda för utskrift i körningen.


Relaterade avsnitt: