Order - Varningen Disponibelt antal lägre än noll

Winbas hjälp

Dialoger och Inställningar i Order / faktura

Varning om disponibelt antal lägre än noll visas vid registrering av transaktion i kundorder där det levererade antalet underskrider produktens lagersaldo minus tidigare orderantal.

Varningen visas förutsatt att inställningen Varning om disponibelt antal lägre än noll är aktiverad i inställningar för order. Varningen visas enbart om produkten är en lagerartikel.

Strukturdetaljer

Om strukturprodukter används utförs samma kontrollpå underliggande detaljer om så är inställt. Varningen påvisar då motsvarande brist som i strukturöversikt där det disponibla antalet saknas på någon produkt.

Den detaljerade listan Strukturöversikt är alltid tillgänglig med knappen Pil-ner vid antalet i samband med att varningen visas. När varningen har indikerat bristen kan översikten användas gör att kontrollera detaljerna.

Kontrollen av det levererade strukturantalet mot detaljens lagersaldo minus tidigare reserverat antal sker i strukturens alla underliggande nivåer.

Utseende på varningen

Varningen visas normalt i Winbas statusrad men kan också anpassas till att visas som som dialogruta med OK-knapp beroende på inställningar gjorda i avsnittet Anpassa varningar och signaler.

Om varningen är aktiverad kan den visas i samband med följande situationer: