Order - Vinstmarginalbeskattning (VMB)

Winbas hjälp

Vinstmarginalbeskattning (VMB) innebär momsredovisning vid försäljning av begagnade varor. Alltså varor som redan har reglerats med moms när de såldes första gången. Enligt VMB beräknas momsen inte på hela försäljningspriset, utan på skillnaden mellan varans försäljningspris och inköpspris.

Beskattningsunderlaget blir då försäljningspriset minus radens kostnad där momsen ingår med t.ex. 25 %. Momsen framräknas alltså "baklänges" i förhållande till vinsten vid försäljningen. Denna moms redovisas inte på kvitto eller faktura till kunden utan enbart i den interna redovisningen, samt i momsrapportens rad 07 - Beskattningsunderlag vid vinstmarginalbeskattning.

Produktgrupper. Lägg upp en eller flera produktgrupper för ändamålet beroende på behovet av statistik. På produktgruppen registreras momsfritt försäljningskonto och försäljningskonto för respektive momssats som skall hanteras. Märk produktgruppen för vinstmarginalbeskattning (VMB).

Produkter. Vid försäljning av dyrare kapitalvaror såsom bilar eller båtar, lägg upp en produkt per objekt och lägg inköpspriset som inpris. Produktnummer kan lämpligen vara registreringsnummer eller chassinummer. Vid försäljning av böcker, skivor, möbler m.m. kan man istället använda samlingsprodukter, detta också beroende på vilken statistik som önskas på försäljningen. Om flera olika momssatser används, såsom 25 % för kapitalvaror och 12 % för böcker, registrera minst en produkt per momsklass.

Försäljning. Vid försäljning i Order / faktura eller Kassa kommer produkten att hanteras som en momsfri försäljning. Detsamma gäller kvitto eller faktura som skapas i samband med försäljningen. Den automatiska konteringen av beskattningen visas sedan på fakturans kontering.

Kontering. Utöver den ordinarie konteringen med t.ex. 1510, Kundfordringar eller 1910, Kassa kommer en motkontering i Momsfritt inrikes (3054) med vinsten att göras. Vinsten efter moms konteras angivet försäljningskonto i produktgruppen, t.ex. 3020 - Försäljning VMB varor och momsen i Utgående moms 1 (2610).

Exempel

En vara köps in för 500 kr och säljs på faktura för 1 000 kr. Vinsten blir då 500 och den omvända momsen 100 kr.

Typ

Konto

Namn

Från

Debet

Kredit

 

 

Ordinarie kontering:

 

 

 

K

1510

Kundfordringar

Kund

1000

 

F

3054

Momsfritt inrikes

Produktgrupp

 

1000

 

 

VMB kontering:

 

 

 

F

3054

Momsfritt inrikes

Produktgrupp

500

 

F

3020

Försäljning VMB varor

Produktgrupp

 

400

M

2610

Utgående moms 1

Inställningar

 

100

Till detta kan ytterligare konteringar förekomma för t.ex. lagerbokföring.

Momsrapport. De försäljningskonton som har angivits i produktgrupper avsedda för VMB ska knytas till raden 07 på momsblanketten.