Order / faktura - Repeterande order

Winbas hjälp

När en order har registrerats kan knappen Kopiera användas för att skapa flera likadana repeterande order till kunden med olika leveranstid. Funktionen kan då användas för att skapa s.k. avropsorder, alltså i detta fall flera leveranser uppdelade på enskilda order. Leveranstiden kan då variera med ett valfritt intervall som t.ex. vecka eller månad.

Ta fram en redan registrerad order, eller registrera en ny order med transaktioner. Använd sedan knappen Kopiera och dialogen Kopiera till flera nya order kommer att visas.

 

Dialogen Kopiera till nya order

Dialogen visar leveranstider för order som ska skapas i det format som har ställts in för registrering av leveranstid.

Intervall anges först och avser tidsperioden mellan varje leverans, t.ex. en månad.

 

Genom att ange ett annat intervall kan leveranstiden baseras ett visst antal veckor eller ett visst antal egendefinierade perioder genom att ange antal dagar.

T.ex. avser en vecka 7 dagar, men intervallet kan också sättas till t.ex. 20 dagar vid behov.

Fr.o.m. leveranstid föreslås med orderns befintliga leveranstid. Om ordern saknar leveranstid kommer leveranstid baserad på dagens datum att föreslås. Detta kan sedan också ändras i dialogen, och en förändrad leveranstid kommer då också att registreras på ordern som kopieras.

Ange T.o.m. datum eller Antal för att få ett förslag på antal order som kommer att skapas.

I exemplet ovan är orderns leveranstid 20180715 och om ordern ska repeteras sex gånger, kan man antingen ange 20181215 som T.o.m. leveranstid, eller skriva in 6 under Antal.

 

Resultat blir alltså samma oavsett på vilket sätt man önskar att ange intervallet.

Listan visar resultatet av intervallet, fr.o.m. leveranstid och den t.o.m. leveranstid eller antal leveranser som har angivits. Innehållet i listan är en förhandsgranskning av de order som sedan kommer att skapas med knappen Utför. Notera att den redan registrerade ordern alltid ingår som första leverans i listan.

Statusraden visar antal order (inklusive den redan registrerade) som kommer att skapas.

Efter utför kopiering kommer huvudfönstrets statusrad att visa resultatet av kopieringen, alltså vilka order som har skapats.


För att istället kopiera en tidigare offert, order eller faktura till en ny order se avsnittet: