Utskrifter Administration - Utbetalningar - SEPA

Winbas hjälp

Utskrifter Administration - Utbetalningar
Godkännande och direktutskrift av betalningsförslag

SEPA betalningar

SEPA (Single Euro Payments Area) är ett gemensamt betalningsområde i Europa med valutan euro (EUR). SEPA omfattar de 28 EU-länderna; EES-länderna Island, Liechtenstein och Norge, samt Monaco och Schweiz. En SEPA-betalning innebär få en lägre kostnad än vid en vanlig internationell betalning. För att kunna använda SEPA krävs att filer av typen ISO 20022 XML används.

Betalningar i EUR

För att en betalning ska kunna utföras som en SEPA-betalning krävs att betalningen sker i EUR, samt att korrekta IBAN-kontonummer finns registrerade. Innan utbetalningar utförs kontrollera att leverantörerna har BIC-nummer registrerade, samt att långa IBAN-kontonummer (som inleds med landskod) används.

Eget konto i IBAN-format

Detsamma gäller det egna kontot vid betalningen. Om inget EUR-konto finns hos banken, ska det vanliga bankgiro / plusgiro kontot anges i IBAN-format för den inrikes valutan (SEK). Detta görs så i valutatabellen: