Kopiera Kund / produktinformation

Winbas hjälp

Kund / produktinformation

Skärmlistan med kunder som har texter registrerade

Lista visar tillgängliga kunder med kund / produktinformation registrerad förutom den för tillfället aktiva kunden, den kund som man för tillfället jobbar med. Genom att välja en av dessa och sedan trycka F7 - Kopiera, kommer texter registrerade på den valda kunden att kopieras in i den aktiva kunden.


Genom att klicka på symbolen för knapplistan kan de ingående texterna för respektive kunds produktinformation granskas innan kopiering utförs.

Ersätt befintliga texter

Alternativet Ersätt befintliga texter är aktiverat om kunden redan har tidigare texter. Om alternativet är valt kommer eventuella texter på befintlig produkt att ersättas med den nya texten från den kund man kopierar ifrån. Om alternativet istället väljs bort kommer tidigare texter att ligga kvar på befintliga rader och kund / produktinformation skapas enbart på nya produkter från den kund man kopierar ifrån.