Visa adress på karta

Winbas hjälp

Visa adress på karta är en funktion kopplad till adressuppgifter registrerade i Winbas. Via registrerad besöksadress, utdelningsadress eller postadress kan man visa på platsen för adressen på kartan var som helst i världen genom en länk till Google maps. Väl inne i Google maps kan man sedan skriva ut, skicka eller få en vägbeskrivning till adressen.

 

Om besöksadress återfinns och är annan än utdelningsadressen, kommer besöksadress att i första hand användas vid sökningen mot kartan. Postadress med stad och eventuellt annat land kommer också alltid att användas. Funktionen fungerar alltså bäst när korrekta och fullständiga adressuppgifter finns registrerade i sammanhanget där funktionen väljs.

Funktionen kan väljas i t.ex. följande sammanhang:


Se även: