Utskrifter Administration - Debiteringsunderlag

Winbas hjälp

Utskrifter Administration

Debiteringsunderlag skriver ut projekttransaktioner från Vidaredebitera tid, som exempelvis uppdaterade Tidrapporter med avseende på Projekt, Anställda och Debiteringskoder.

Urval

Nummer. Begränsa urvalet genom att ange intervall för projektnummer. För att välja ett specifikt projektnummer, använd sökregistret med hjälp av tangenterna Alt+Pil-ner i det aktuella fältet.

Tom Deb.period. Begränsa utskrivna projekttransaktioner fram till en viss debiteringsperiod, som transaktionen är registrerad med i Vidaredebitera tid. Debiteringsperioden på transaktionen är normalt grundad på den period som finns angiven i Inställningar Projekt och standardvärdet för föreslagen Tom Deb.period är satt till en hög period för att inkludera alla transaktioner.

Utseende

Utskriften skrivs med en sektion per projekt i det angivna intervallet. Varje projekt innehåller sedan medarbetare och text för transaktionen. Beroende på design av debiteringsunderlag, visas Antal, Kostnad och Intäkt för transaktionerna.